ANUROOP'S SUCCESSFUL STORES

1) Amit Shirsagar (Kolhapur) & Sonal Patil (Saravade)

2) Vikram Ranadive (Kolhapur) & Manisha Patil (Tisangi)

3) Rajesh Patil (Aramapur) & Prachi Gayakwad (Kolhapur)

4) Ranjit Salunkhe (Kolhapur) & Rashmi Ingavale (Kolhapur)

5) Sunil Wadkar (Mumbai) & Supriya Dabhole (Kolhapur)

6) Sunil Patil (Sangola) & Seema Jadhav (Kolhapur)

7) Atul Deasi (Pune) & Shital Chavan (Kolhapur)

8) Anuradha Sarnaik (Kolhapur) & Amit Kadam (Kolhapur)

9) Vishal Gore (Kolhapur) & Sarika Valugade (Sangli)

9) Amit Patil & Vaishali Patil

9) Amol Aalvekar & Aasawari MudekarAdv. Mrs. Priya Yadav, 1708, "A" Ward, Tarabai Road, Above Rankala Post Office, Kolhapur Phone. 9822817022.
Website Developed By : Globle Eye Technologies, Contact : 9604755733
Email:- anurupmarathavivah@yahoo.in